Gezond Benaderen

Onze benaderingswijze is gestoeld op de fenomenologie van de tastzin, te weten: aanraken en aangeraakt worden. Door in de huid van de ander te kruipen, krijgen we zicht op het persoonlijk logboek. Door duiding te geven aan hetgeen we waarnemen, geven we zicht op vermogens en onvermogen. Een en ander doen we op een zeer natuurlijke, stellige en confronterende manier.

Ieder mens beschikt over een groot, ongebruikt potentieel aan creativiteit en inspiratie. U gebruikt echter slechts een beperkt deel van uw zintuiglijk vermogen. Beter gebruik maken van uw zintuigen leidt tot een herontwikkeling van de werkelijkheid. Als u de zintuigen optimaal leert benutten, reageert u meer afgestemd op de werkelijkheid van de dag.

Gezond Management werkt vanuit de zijnsbron, die uitsluitend het gevoelsleven verrijkt, de redelijkheid inspireert en de activiteiten bezielt met een levensvreugde. Dit speelt zich volgens hetzelfde principe af op drie terreinen, op individueel gebied, in het gezin en in de organisatie. Door de kracht van onze benaderingswijze bevrijden we mensen uit ingesleten patronen en condities zodat ze opnieuw durven leven vanuit innerlijk verlangen. De hernieuwde interactie die zo ontstaat tussen realisme en idealisme brengt de juiste harmonie en balans tussen ons deskundig ‘doen’ en intuïtief ‘zijn’.

Binnen gezamenlijkheid zoeken we naar de menselijke authenticiteit om u te laten worden wie u daadwerkelijk bent. U krijgt inzicht in de barricades van menselijkheid in onze moderne samenleving. Hierbij ligt de nadruk op onze gevoelsmatige verbondenheid met en het vanuit ons lichaam aangewezen zijn op anderen. Lichamelijk hunkert de mens immers van meet af aan naar warmte, naar menselijke nabijheid en tederheid van contacten. Dit haptisch mensbeeld is gebaseerd op integratie van ons gevoelsleven tot in ons diepste bestaan, in een levenwekkend fysiek contact. In tegenstelling tot Descartes: "Ik denk, dus ik ben”, is de lijfspreuk van Gezond Management: “Ik voel, dus ik ben”.

Onze ambitie is dat ons gedachtegoed zich als een olievlek over de mensheid verspreidt. Zodat de mens zijn authenticiteit hervindt en in alle eerlijkheid en openheid een passend en normaal leven kan leiden. 

"Gezond Management is een bijzondere benadering van leven en voortdurend in beweging zijn. Het staat niet voor een therapeutisch handelen maar voor een visie op de mens als totaal, waarbij het individu wordt gezien als een affectief wezen."

Marco van Gorp, 2009

 

Testimonial
Zelf noem ik het altijd "groot onderhoud!"
Bram Ladage, Entrepreneur & Patatkoning van Rotterdam