Privacyverklaring Gezond Management

Gezond Management gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u gebruik maakt van diensten van Gezond Management dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u schriftelijk in de praktijk door het invullen van een inschrijfformulier. Denk hierbij aan: Naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer vast/mobiel en e-mailadres.

Waarom is dat nodig?
Gezond Management heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden en administratie. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we gegevens?
Gezond Management bewaart alle persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Delen met anderen Gezond Management zal gegevens, indien noodzakelijk en met instemming, verstrekken aan bijv. zorgverleners ,denk aan rapportages. Gezond Management zal gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Gezond Management een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Gezond Management is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen.

Beveiliging
Gezond Management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Meer Informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Gezond Management kun u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@gezondmanagement.nl Voor meer informatie over privacy raadpleeg de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terug