Erwin Audenaerde

Als arbeidsdeskundige word ik ingeschakeld met de opdracht mensen weer terug te brengen naar werk. Het gaat zonder uitzondering om mensen die bij een ongeval letsel hebben opgelopen. Niet zelden hebben mijn cliënten al meerdere revalidatie trajecten doorlopen en hebben zij diverse therapieën gevolgd. Vaak resteren nog zodanig veel beperkingen dat een (volledige) werkhervatting niet mogelijk is. Een aantal van deze cliënten breng ik in contact met Gezond Management. Dat doe ik met name met de cliënten waarbij ik de indruk heb dat de onderlinge relatie tussen lichaam en geest in disbalans is geraakt. En juist die combinatie ontbreekt in de regel bij de andere vormen van therapie en behandeling. Mijn cliënten ervaren veelal na enkele behandelingen een substantiële verbetering van hun situatie. Naast de klachtenreductie ontstaat inzicht in het eigen functioneren en komen duurzame oplossingsrichtingen in beeld. Voor mij en mijn cliënten is de inzet van Gezond Management een zeer waardevolle interventie.


Terug