Concept Gezond Management

Het leven bestaat uit verschillende fasen van ontwikkeling. Van geboorte, kleuter, puber, volwassen tot senior, elke fase brengt verrassingen met zich mee. In onze eerste jaren vindt de grootste vorming en bedding van ons bestaan plaats. Iedere fase in onze ontwikkeling vraagt om de juiste aandacht en introspectie naar onszelf en in relatie tot onze omgeving. Wanneer lichaam en geest in balans zijn met elkaar, genieten we het meest van ieder moment. Gezond Management werkt vanuit een basale bron van zijn, die het gevoelsleven verrijkt en de redelijkheid inspireert. Door de kracht van onze benaderingswijze kunnen mensen zichzelf bevrijden uit ingesleten patronen en condities, zodat ze opnieuw durven leven vanuit innerlijk verlangen. De hernieuwde interactie die zo ontstaat tussen realisme en idealisme brengt de juiste harmonie en balans tussen deskundig ‘doen’ en intuïtief ‘zijn’.

De tastzin is een van de vijf zintuigen, waarmee wij ons tijdens onze levensreis op aarde ontwikkelen. Het is voor die ontplooiing zelfs de belangrijkste. Leven is een wonderlijk proces dat door ons heen komt, het is een feest waarop we zijn uitgenodigd met als uitdaging te genieten van onderweg zijn. Wat wij kunnen doen, is het leven volgen zoals het voorkomt.

‘Gezond Management is een bijzondere benadering van leven en voortdurend in beweging zijn. Het staat niet voor een therapeutisch handelen maar voor een visie op de mens als totaal, waarbij het individu wordt gezien als een affectief wezen’

Gezond Management, raakt je!

Marco van Gorp Terug