Tot slot

Tot slot

Wie na het lezen van gehele website nog altijd vragen heeft,
lees dan onderstaand gedicht:
‘Hoe ruikt de zee?’

‘Hoe ruikt de zee?’
Keer je gezicht naar de storm
die daarginds waait en alle geuren van de zee naar je toe brengt.
Vul je neus, je longen.
Begin met concrete woorden.
Zeewier. Zout.
Nee, in die woorden ligt het antwoord niet.
Hoe ruikt de zee?
Probeer andere woorden, zwaardere:
Kracht. Vrijheid. Avontuur.
Ze vallen neer, beperken het onbeperkte.
Stel de vraag nog een keer:
Hoe ruikt de zee?
En besef tenslotte dat deze vraag geen zin heeft.
Wanneer je opgehouden bent met vragen.
Dan misschien
kun je de zee ondergaan,

Uit “Simon” door Marianne Frederiksson