Gezond Potentieel

OP WEG NAAR LEIDERSCHAP

Het is vrijwel altijd een feest te mogen werken met jonge, talentvolle mensen. Aanstormende talenten (high-potentials) zijn immers de bouwstenen voor de toekomst van ieder bedrijf. In potentie zijn zij de nieuwe leiders. Maar hoe wordt iemand met een hoog IQ en veel talent, een geslaagd manager, gevierd directeur en uiteindelijk een natuurlijk leider? Gezond Potentieel richt zich op persoonlijke ontwikkelingstrajecten en is een begeleidingsvorm op maat.

DE WEG OMHOOG IS SLECHTS SUCCES, ALS JE VAN DE TOCHT GENIET

Persoonlijke vaardigheden, levenservaring en een sterke balans tussen intellect en emotie blijken van groot belang te zijn. Door het continu blijven voeden met kennis loopt u het gevaar dat IQ en EQ verder uit elkaar komen te liggen, met alle gevolgen van dien. In onze programma’s voor talenten geven we iedereen de ruimte om de al aanwezige kennis eigen te laten worden. Dit doen we door kennis niet in uw hoofd maar in uw lichaam te verankeren, zodat deze gevoeld wordt in plaats van gedacht. 

JE WARE GEZICHT DURVEN LATEN ZIEN

We laten u ontdekken hoe het werkt binnen intermenselijke relaties, waarbij ruimte nemen en ruimte geven, het uitgangspunt vormt. Door in de huid van de ander te kruipen, begrijpt u wat de ander beweegt en hoe u daar, zonder te sturen, op leert anticiperen. We laten u zien hoe u in contact komt met wat er werkelijk om u heen gebeurt en hoe u daar het best mee om kunt gaan. In alle vrijheid leren we u doseren, zodat u constant voelend, in contact aanwezig kunt zijn. Ook raakt u bedreven in het tijdelijk inzetten van uw denken, alleen wanneer dit noodzakelijk is. Zo kunt u met warme voeten en een koel hoofd door het leven. Hoe meer u zich kunt vrijmaken, transparant of letterlijk doorlaatbaar in het leven komt te staan, des te meer groeit u toe naar de natuurlijke leider die u kunt zijn. 

Testimonial
Via een collega werd ik geattendeerd op het bestaan van Gezond Management te Rotterdam. Ik wilde actie ondernemen op vastzittende nek en schouders die me begonnen op te breken.
Peter Bos, Directreur Canon Bussiness Centers