Gezond Samenwerken

VAN SAMEN…  WERKEN NAAR  SAMENWERKEN!

Idealen hebben we allemaal, zo ook de mensen binnen uw bedrijf of organisatie. Deze mensen vormen als groep een levende persoonlijkheid met een groepsinspiratie.  Om tot wasdom te komen van deze mogelijkheid  tot groepsinspiratie is het van belang verbondenheid in alle individuen te creëren.

Uitgangspunt van Gezond Samenwerken is het doorbreken van bestaande conditioneringen, ingesleten patronen en vooronderstellingen. Door mensen weer bij zichzelf en elkaar te brengen heffen we vervreemding en/of eilandvorming op. Zo vinden zij weer tijd en ruimte om te doen waar ze goed in zijn en worden organisaties  soepel en efficiënt.

HET BEGINT BIJ WEZENLIJK GEINTERESSEERD ZIJN IN DE ANDER

Er wordt met diversen grote van groepen gewerkt, gedurende een of meerdere dagen/dagdelen.  Het proces is uitsluitend opbouwend. Naast de IQ component is er vooral ruime aandacht voor EQ en in het bijzonder voor de balans tussen beide. Verder is de aard van begeleiding afhankelijk van thema(‘s) en doelstelling(en) die in voorgesprek(ken) worden bepaald. Zo wordt strategie en planvorming in onderling overleg uitgewerkt.

PAS ALS DE GRONDTONEN VAN UW ONDERNEMING GELIJK ZIJN, GAAT HET STROMEN!

Voorbeeld van veel gebruikte thema’s en vraagstellingen met groepen:

  • Wat is onze cultuur? 
  • Welke sfeer en uitstraling past daarbij? 
  • Hoe willen we communiceren? 
  • Zit iedereen op de juiste plek? 
  • Verander- of ontwikkelingstrajecten? 
  • Visie met elkaar delen? 
  • Hoe is de betrokkenheid en openheid onderling?  
  • Samen dromen, samen kiezen, samen doen.

 

Testimonial
Al jaren kom ik graag bij Gezond Management voor een goed gesprek en behandeling. Na een uur voel je je weer herboren!!! Vreemd dat we wel ons uiterlijk verzorgen maar minder aandacht besteden aan ons innerlijk. Gelukkig heb ik een goed adres gevonden waar ik hiervoor terecht kan.
 
Kevin Blom, KNVB scheidsrechter